dimarts, 9 de febrer de 2016

Grup d'acolliment lingüístic per a dones reagrupades


El grup d’acolliment lingüístic per a dones reagrupades ha posat en pràctica els seus coneixements i han anat a comprar al mercat del barri de Can Sant Joan.

El grup el formen 13 dones de diversos orígens (del Pakistan, Ghana i Marroc), veïnes de Montcada i Reixac les quals han arribat en diferents moments per tal de reunir-se amb la seva família.  Algunes dones han arribat tan sols fa unes setmanes, i d’altres en canvi poden portar un parell d’anys, però la seva situació sociofamiliar no els ha permès poder accedir a accions formatives.


Per afavorir la seva participació i facilitar la seva adaptació en el municipi s’ofereix també un espai de suport socioeducatiu per als seus fills menors de 3 anys que encara no estiguin en edat d’escolarització.