Formació socio laboral

Des del servei oferim formació per a facilitar la inserció socio laboral de les persones immigrades del municipi de Montcada.

La formació impartida els últims anys ha estat:

 • Auxiliar de cures bàsiques.
 • Auxiliar de la llar i carnet de manipulació d'aliments.
 • Informàtica bàsica.
 • Cambrer i hostaleria.
 • Curs Alfabetització Informàtica I.

Propers cursos durant el 2014:

1-. Curs d’alfabetització Informàtica II
Organitza: Unitat tècnica d’Integració en col·laboració amb la Fundació Andròmines.
Durada: del 28.05.2014 al 27.06.2014 (20h)
Horari: dimecres i divendres de 9h30 a 11h30.
Espai: Aula d'informàtica de l'Espai Cultural Kursaal

Les càpsules en les que s'estructura el curs són les següents: 
 • Tràmits en Internet
 • Sistemes operatius
 • Navegació
 • Tractament del text
 • Informació sonora i de l’imatge
 • Informàtica numèrica
Desprès de cadascuna de les sessions s’obrirà  una espai de 45 minuts de durada anomenat aula oberta per facilitar l’accés a les TICs dels  participants del curs. Aquest espai funcionarà de 11h30 a 12h15, dimecres i divendres.

2-. Formació per a persones cuidadores no professionals
Organitza: Unitat tècnica d’Integració en col·laboració amb Consorci de Salut i Social de Catalunya. 
Durada: del 27.05.2014 al 27.06.2014. (42h)
Horari: dimarts, dimecres i divendres de 9h15 a 12h15.
Espai: Aula de plàstica de l'Espai Cultural Kursaal.

El contingut del curs s'estructura en 11 temes:
 • Atenció a les persones dependents
 • Mobilització de pacients
 • Cures
 • Hàbits de consum
 • Alimentació en les persones grans
 • Manipulació d’aliments
 • Qüestions pràctiques de neteja
 • Ordre de la llar
 • Com realitzar tràmits a l’administració local
 • Equips de protecció individual