dilluns, 30 de març de 2015

Hola Fabiola

El projecte Hola Fabiola es tracta d’una activitat finançada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, del govern central, també hi col·labora la Fundació Orange i està dinamitzada per la Fundació Directa.

L’activitat consisteix en un itinerari formatiu on-line, de caràcter modular, el qual pretén formar i apoderar a les dones sobre les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Cada mòdul formatiu tracta de continguts diferents, de menys a més nivell de coneixements, i que resulten interessants i facilitadors com a eina d’integració per aquestes dones. Entre d’altres mòduls, es treballen el tràmits on-line, la cerca de feina, tecnologies de comunicació, oci i participació, entre d’altres.

La formació té lloc al Kursaal els dilluns, dimecres i divendres de 9:30 a 11:45. s’inicia el proper 2 de Març i està previst finalitzar el 19 de Juny, realitzant un total de 94 hores.  Al finalitzar es podrà lliurar al es participants el seu diploma de participació.

A la presentació del projecte de dilluns hem comptat amb la presència de les tècniques responsables de la dinamització del projecte de la Fundació Directa que ens acompanyaran durant la primera sessió del curs.

Grup de trobada i acollida per a dones reagrupades


Durant aquest mes de febrer s’ha tornat a posar en marxa el grup de trobada i acollida per a dones reagrupades, les quals han arribat al territori per retrobar-se amb la seva família.  La dinàmica del grup es manté fidel en quant als objectius a seguir, principalment dinamitzar un espai de reflexió i participació on les participants puguin desenvolupar les habilitats lingüístiques i a la vegada permeti l’auto coneixement i l’expressió de necessitats, neguits, desitjos.. . 

Es pretén doncs, facilitar un espai de confiança, formatiu, lúdic i creatiu entre dones, on puguin gaudir d’activitats variades, com són per exemple les sortides culturals.  El projecte contempla també l’espai de suport socioeducatiu pels fills i filles de les dones participants, el qual suposa un doble avantatge, per una part facilita l’accés als recursos a aquestes mares amb càrregues familiars, i per altra banda, fomenta la familiarització d’aquests infants amb altres espais lúdics i formatius, fora de l’entorn familiar.

El grup està format actualment per 11 dones, de diferents nacionalitats i edats i barris del municipi.  Alguna d’elles repeteixen l’experiència de l’edició passada, i d’altres  que s’han incorporat de nou amb la nova arribada al territori.