Informació

A continuació adjuntem informació i enllaços que poden ser d'interés per a les persones del municipi. Especialment, per les persones estrangeres que requereixen realitzar la gestió de diversos tràmits, en relació a les diferents administracions públiques, així com altre informació de caràcter social.

DOCUMENTS DE SOL·LICITUD DE TRÀMITS:


Per demanar cita, i informació respecte tràmits d'estrangeria: 

En aquest enllaç podràs demanar cita prèvia per realitzar els diferents tràmits d’estrangeria de Subdelegació de Govern, descarregar-te els models de sol·licitud, així com informar-te de l’estat del teu expedien en tràmit o fer les renovacions d’autoritzacions d’estrangeria online.  També es disposa d’informació addicionals dels requestis i criteris per realitzar tots els tràmit relacionats amb estrangeria.

Gestió de la nacionalitat:
En aquest enllaç trobaràs informació sobre tot el relacionat amb el tràmit de la Nacionalitat Espanyola, així com també podràs consultar l’estat del teu expedient.

Tràmits d'estrangeria que depenen del Departament d'empresa i ocupació de la Generalitat:
En aquest enllaç trobaràs tota la informació respecte als tràmits d’estrangeria que depenen del Departament d’Empresa i ocupació de la Generalitat.  Entre d’altres, el tràmit més comú, és el de la modificació de la targeta de residència per circustàncies exepcionals, o aquelles residències que sol·liciten també un permís de treball.

Prestacions pel servei públic de treball estatal:
Aquest enllaç és del Ministerio de treball i Seguretat Social.  Aquí podràs consultar les prestacions que depenen d’aquest organisme, així com sol·licitar cita prèvia amb l’oficina de Prestacions, o bé, treure certificats personals en referència a les teves prestacions.

Procés de reagrupament familiar:
Aquest enllaç és el departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Podràs trobar entre d’altres coses informació sobre la Llei d’Acollida de Catalunya, els informes d’estrangeria, així com informes editat en referencia a l’inmmigració i emigració de Catalunya.

 Web de l’Ajuntament de Montcada: 
Podràs trobar informació d’interès respecte al municipi, horaris i telèfons de serveis, informació respecte a activitats culturals

Diari digital de Montcada:
És el diari de Montcada, podràs conèixer informació sobre allò que passa al municipi.