dimecres, 6 de maig de 2015

Estudi demogràfic de la població de Montcada i Reixac

A continuació us presentem l'Estudi demogràfic de la població de Montcada i Reixac, centrant-se de manera especial en les dinàmiques migratòries, que són analitzades de manera transversal al llarg dels diferents apartats del document. Aquest estudi està basat en les dades aportades pels portals d’estadística oficial, l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), i les dades aportades pel Padró Municipal d’Habitants de Montcada i Reixac.El Padró Municipal d’Habitants té com a principal avantatge ser una font estadística constantment actualitzada, en ser, des de 1996, un registre continu de les altes i baixes dels residents en un municipi. En l’estudi de les migracions aquest fet esdevé cabdal, en tant que des de 2.000 i encara actualment els moviments migratoris, especialment els protagonitzats per persones estrangeres, han assumit un dinamisme i un volum abans desconegut en la majoria dels municipis catalans: el nombre, les nacionalitats de procedència, l’estructura d’edats i sexes, la distribució en el territori etc. són variables que estan enregistrant canvis significatius al llarg dels darrers anys entre la població immigrada nouvinguda i que poden ser analitzats a través dels Padrons. 

En aquest enllaç podreu consultar informació més complerta: