dilluns, 30 de març de 2015

Grup de trobada i acollida per a dones reagrupades


Durant aquest mes de febrer s’ha tornat a posar en marxa el grup de trobada i acollida per a dones reagrupades, les quals han arribat al territori per retrobar-se amb la seva família.  La dinàmica del grup es manté fidel en quant als objectius a seguir, principalment dinamitzar un espai de reflexió i participació on les participants puguin desenvolupar les habilitats lingüístiques i a la vegada permeti l’auto coneixement i l’expressió de necessitats, neguits, desitjos.. . 

Es pretén doncs, facilitar un espai de confiança, formatiu, lúdic i creatiu entre dones, on puguin gaudir d’activitats variades, com són per exemple les sortides culturals.  El projecte contempla també l’espai de suport socioeducatiu pels fills i filles de les dones participants, el qual suposa un doble avantatge, per una part facilita l’accés als recursos a aquestes mares amb càrregues familiars, i per altra banda, fomenta la familiarització d’aquests infants amb altres espais lúdics i formatius, fora de l’entorn familiar.

El grup està format actualment per 11 dones, de diferents nacionalitats i edats i barris del municipi.  Alguna d’elles repeteixen l’experiència de l’edició passada, i d’altres  que s’han incorporat de nou amb la nova arribada al territori.