dimecres, 22 d’octubre de 2014

El Pla Comunitari al dia

Des del Pla Comunitari ens hem proposat conèixer el màxim de percepcions i opinions sobre el barri de La Ribera per saber què pensen els professionals, l’administració, les associacions i els veïns i veïnes de la Ribera sobre la convivència al barri, per a detectar necessitats i pensar conjuntament com podem millorar les relacions i la vida al barri.

Com ho farem?
Mitjançant tertúlies, anirem escoltant, individualment o amb grup, persones coneixedores i implicades en el barri (veïns i veïnes, associacions, personal tècnic, comerciants...) per saber com veuen la vida a La Ribera.

Analitzarem i organitzarem totes les opinions i veus recollides i es convocarà una trobada comunitària per presentar les conclusions.

Posteriorment, es prioritzaran de forma participativa els àmbits d’intervenció per organitzar activitats i projectes col·lectius de millora de la convivència i la vida a la Ribera